Chrząszcz z Żyrzyna PUS

Drukuj
chrzaszcz-z-zyrzyna-pus-autor-katarzyna-szura.pngchrzaszcz-z-zyrzyna-pus-autor-katarzyna-szura.png
chrzaszcz-z-zyrzyna-pus-autor-katarzyna-szura.pngchrzaszcz-z-zyrzyna-pus-autor-katarzyna-szura.png
Szczegóły produktu

Chrząszcz z Żyrzyna PUS zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu. Książeczka utrwala:
- głoskę f w śródgłosie nawy obrazka,
- głoskę t na początku nazwy obrazka,
- odróżnianie głoski p od b,
- głoskę g w nagłosie nazw obrazków,
- głoskę s w śródgłosie nazw obrazków,
- rozróżnianie głosek: t - k, r - l,
- ustalanie kolejności użycia liter: r - l, l - r,
- uzupełnianie luk w wyrazach brakującymi literami,
- trudne sylaby z dwuznakami dż i dz,
- przekształcanie wyrazów przez dodawanie, odjęcie, zmianę litery lub sylaby,
- tworzenie sylab i wyrazów z głoskami sz i s.
Format: 260x140 mm, Stron: 24
Autor: Katarzyna Szura

Książeczka do użytku wyłącznie z zestawem kontrolnym PUS nabywanym oddzielnie.