Nauczanie zintegrowane w klasach I-III

Nauczanie zintegrowane zwane również edukacją wczesnoszkolną jest pierwszym etapem nauki w szkole.
Ma bezpośredni wpływ na rozwój dziecka w najważniejszym etapie jego życia.
Poniżej przedstawiamy wskazówki – jak wprowadzić nauczanie zintegrowane w życie.

Prowadzenie zajęć nauczania zintegrowanego

Jest to łączenie nauki z zabawą – tak aby nie znudzić, poprzez łączenie pracy umysłowej dziecka z zajęciami ruchowymi.

Dzieci będące na etapie wczesnoszkolnym, przyswajają wiedzę poprzez zabawę. Nauczanie zintegrowane to system nauki oparty na umiejętnym ułożeniu planu prowadzenia zajęć, gdzie brane są pod uwagę skupienie uwagi, rozładowanie energii i zmęczenie ucznia
w ciągu całego dnia. Dlatego też warto podczas pracy z uczniem używać odpowiednio dobranych pomocy dydaktycznych.

 metody stosowania nauczania zintegrowanego

Nauczyciel według nowej podstawy programowej powinien stosować się do nauczania zintegrowanego w organizacji pracy i nauki
z dzieckiem. Pomoce dydaktyczne, które znajdują się w naszej ofercie, w pełni przystosowane są do prowadzenia zajęć przy zastosowaniu nauczania zintegrowanego.